به سایت تبریز هنگ خوش آمدید

 تبریز هنگ بزرگترین مجتمع تولید و صادرات روکش های طبیعی
سوسیس گاوی و گوسفندی در ایران
 

 

 

 

 
 

 

Home About Us Exports Products Opening Stage Sorting Stage Metering Stage Salting Stage Quality Control Preservation & Exports Stage Contact Us    

صفحه اصلی درباره ما صادرات محصولات باز کردن روده سورت متراژ نمک سود کردن (هنگ گشی) کنترل کیفیت نگهداری و صادرات موارد و دلایل کاربرد روده طبیعی ارتباط با ما  

 

Welcome To Our Website!
The Largest Complex for Producing Natural Beef & Sheep Casing in Iran